Νομικές πληροφορίες

Η ιστοσελίδα gr.gaultmillau.com και οι εφαρμογές “Gault&Millau” επεξεργάστηκαν και δημοσιεύτηκαν απο την STYLIANOS GRIGORIADIS IKE.

 

Διεύθυνση γραφείου

Ακαδημίας 76

10678 Αθήνα

Ελλάδα

 

Τηλέφωνο

(+30) 210 36 38 493

 

Ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας

front.desk@gaultmillau-hellas.com

 

 

Publicité