Υποψηφιότητες για Sommelier de l'année

Οι υποψηφιότητες για τον οινοχόο της χρονιάς 2020
Tudor Hall - Ευάγγελος Ψωφίδης 

CTC - Παύλος Κουμάντος

Σπονδή - Bertrand Moreau

GB Roof Garden - Ευάγγελος Ψωφίδης

Aleria - Τηλέμαχος Παπανδρέας

https://gr.gaultmillau.com/restaurant/aleria-restaurant